BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wRecenzje czytelnikow

"Przewóz" Andrzej Stasiuk


Andrzej Stasiuk twórca średniego pokolenia (ur. w 1960) jest autorem utworów prozaicznych kilku gatunków, jak też tomików wierszy i sztuk teatralnych. Osobowość barwna (za odmowę służby wojskowej siedział półtora roku w więzieniu), podróżnik, wielbiciel przyrody i ciszy kończących swój żywot podlaskich wsi. Ktoś, kto ma taki życiorys, takie upodobania i sympatie, nie pisze traktatów naukowych, powieści fantastycznych, kryminalnych, tylko kontynuuje – dobrze sobie znaną tematykę wiejską. - Więcej

"Pokój z widokiem. Lato 1939" Marcin Wilk

Trzeba mieć dużo determinacji aby podjąć się próby zaciekawienia czytelnika życiem politycznym, społecznym, gospodarczym w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej, gdyż ten okres jest już szczegółowo opisany przez historyków, pisarzy i filmowców. Świadomość istnienia wielu opracowań naukowych i dzieł artystycznych spowodowała to, że autor bardzo oszczędne sygnalizuje ogólną sytuację Polski w obliczu zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec. - Więcej

"Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota" Paweł Piotr Reszka

Autor Płuczek to reporter i dziennikarz, który za tę książkę był nominowany w 2020 r. do literackiej nagrody NIKE. Ostatecznie uplasował się finałowej w szóstce. Jego wielokrotny pobyt w Bełżcu, Sobiborze, Treblince oraz okolicznych miejscowościach zaowocował zbiorem krótkich wywiadów z osobami, które nazwał poszukiwaczami żydowskiego złota. - Więcej

"Twoje życie w moich rekach" Katarzyna Skrzydłowska- Kalukin

W podtytule użyte są słowa „służba zdrowia”. Autorka posługuje się zamiennie pojęciem „ochrona zdrowia”. Mniejszą uwagę należy poświęcić samej definicji tych słów, ważniejsze jest bowiem praktyczne przesłanie jakie za sobą niosą. Jest to trudna, często niewdzięczna praca, wymagająca wiedzy i poświęcenia. - Więcej

"Nie ma" Mariusz Szczygieł

Motywacją do napisania tej recenzji było przestudiowanie (nie tylko przeczytanie) zbioru reportaży wspomnianej wyżej NIE MA. To nie jest książka łatwa, wymaga skupienia, nie da jej się czytać bez robienia sobie przerw na zadumę i refleksję. Pojawia się w niej wiele odniesień osobistych. Autor w wywiadzie przeprowadzonym przez Jana Tracza dla serwisu Onet zatytułowanym Najgorsze już przeszedłem, przyznaje się do trapiącej go przez lata depresji i jej wpływie na pojawiające się u niego myśli samobójcze. Mówi, że z tego sześcioletniego trudnego okresu wynikła książka NIE MA, co w lekturze chyba czuć. Nawiązując do tytułu wymienionego wyżej wywiadu Mariusz Szczygieł może mówić o podwójnym szczęściu: napisał bardzo wartościową książkę i przeszedł trudny czas depresji. - Więcej

"Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli" Radek Rak

Autor przystępując do pisania tej książki z pewnością wiedział, że o Jakubie Szeli w ciągu ponad stu pięćdziesięciu lat napisano w zasadzie wszystko. Oceniali go współcześni, którzy bezpośrednio zetknęli się z nim, jak i historycy żyjący w czasach późniejszych. - Więcej

"Nasze dusze nocą" Kent Haruf

Tytuł książki sugeruje jej treść. Autor rozumie ludzkie uczucia, będące wynikiem trudnych sytuacji życiowych, jako stan duszy. Moim zdaniem jest to raczej stan ludzkiego umysłu, który pod wpływem bodźców wywołuje uczucia, a te z kolei skutkują postępowaniem człowieka. Ta wstępna uwaga nie obniża wartości książki, która została wydana w 2015 roku, rok po śmierci autora, a polskie wydanie ukazało się w 2019 r. Te daty wydają mi się ważne dla udowodnienia tezy, że uczucie samotności- tak jaskrawo występujące w bieżącym roku w wyniku pandemii COVID- 19 - zawsze dotykało wielu ludzi, szczególnie w wieku starszym. - Więcej

"Baronówna. Na tropie Wandy Kronenberg - najgroźniejszej polskiej agentki" Michał Wójcik

Podtytuł Na tropie Wandy Kronenberg- najgroźniejszej polskiej agentki, wprowadza czytelnika w tematykę książki, a umieszczona na okładce dodatkowa informacja – śledztwo dziennikarskie - jest cenną wskazówką dla kupującego. Wydawca w ten sposób sugeruje, dla kogo ta książka jest przeznaczona.
- Więcej

Licznik odsłon: 1476820
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01