BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�w2011

Pożyteczne wakacje 2011

MBP Filia w Starym Lublińcu otrzymała od Fundacji Wspomagania Wsi dotację na projekt "Konfitury w bibliotece czyli wizytówka Starego i Nowego Lublińca w słoikach". - Więcej

Zakup nowo¶ci wydawniczych 2011

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowo¶ci wydawniczych. - Więcej

Akademia Orange dla Bibliotek

Wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie do Fundacji Orange został pozytywnie zaakceptowany. - Więcej

Licznik odsłon: 1476785
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01