BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wProjekty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie

Od kiedy Polska wstąpiła do UE i stała się jej pełnoprawnym członkiem ma możliwość korzystania z wielu programów, które mają sprawić, że dościgniemy inne kraje pod względem jakości życia. Projekty takie mają na celu m.in. rozwój wiedzy i umiejętności oraz infrastruktury. Szczególnie promowane są inicjatywy lokalne przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców.
Projekty realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie rozpisane są pod konkretnym rokiem, który należy wybrać w MENU.


Dodane: 2010-07-01 | edytowane: 2012-02-17


Licznik odsłon: 1476789
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01