BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wGRA MIEJSKA

Gra miejska

Gra miejska jest to gra terenowa, która polega na pokonaniu trasy z punku A do punktu B. Sposób poruszania się nie jest znany dla uczestników. Należy szukać wskazówek zaszyfrowanych kodami QR. Wskazówki powinny być wcze¶niej przygotowane i naklejone w miejscach ciekawych uwagi.

W grze może brać udział nieograniczona liczba osób. Należy podzielić graczy na drużyny, które będ± ze sob± rywalizowały. Każda drużyna musi mieć przynajmniej jeden tablet lub smartfon z programem do odczytywania kodów.

W każdej drużynie musi znajdować się osoba postronna, która będzie zapisywała punkty.

Jeden kod zawiera pytanie dotycz±ce bezpieczeństwa w Internecie, na które trzeba odpowiedzieć, ponieważ drużyna zbiera punkty za udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Drugi kod wskazuje miejsce ukrycia kolejnych miejsc. Meta musi być wspólna dla wszystkich drużyn, aby mogły się spotkać i podsumować liczbę punktów.

Aby stworzyć kody QR należy w wyszukiwarce internetowej wpisać: generator kodów QR. I gotowe. Można szyfrować odpowiednie tre¶ci.

Do odczytywania kodów potrzebny jest program, który również można pobrać z Internetu na tablet lub smartfon.

Generator kodów oraz program do ich odczytywania jest BEZPŁATNY!!!!!!!!

Do pobrania 3 zestawy- zawieraj± one:
1. scenariusz dla lidera grupy
2. pytania zakodowane kodami QR
3. wskazówki zakodowane kodami QR


Udanej zabawy!!!!:)
- Więcej

Licznik odsłon: 1476866
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01