BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wLinki przyjazne bibliotece

www.cieszanowrockfestiwal.pl -RockFestiwal Cieszanów
www.cieszanow.eu - Cieszanów ONLINE
www.ebib.info - Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
www.bn.org.pl - Biblioteka Narodowa
www.instytutksiazki.pl - Instytut Ksi±żki
www.msib.pl/dlabibliotekarzy/Strony/default.aspx - Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
www.bibliotekaplus.pl/ - Biblioteka+. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Ksi±żki.
http://www.biblioteki.org/ - Program Rozwoju Bibliotek.
http://www.wimbp.rzeszow.pl/ - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.
http://www.mkidn.gov.pl/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://frsi.org.pl/ - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
http://www.cal.org.pl/ - Centrum Wspierania Aktywno¶ci Lokalnej.
http://www.ngo.pl/ - Portal organizacji pozarz±dowych.
http://fbc.pionier.net.pl/owoc - Federacja Bibliotek Cyfrowych.
http://www.pbc.rzeszow.pl/ - Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.
http://www.puplubaczow.pl/ - Powiatowy Urz±d Pracy w Lubaczowie.

Dodane: 2010-08-02 | edytowane: 2020-07-14


Licznik odsłon: 1476891
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01