BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wCele projektu

Celem głównym było nakręcenie filmu na iPadzie w programie iMove, którego tematem było powstanie gry planszowej w dużym formacie na plandece nawi±zuj±cej do BEZPIECZNEGO INTERNETU.
Projekt finansowany przez Fundację Orange w ramach programu BEZPIECZNIE TU I TAM.

W ramach projektu powstała:
- GRA PLANSZOWA
- 3 scenariusze GRY MIEJSKIEJ z KODAMI QR.

Szczegóły dostępne w podkatalogu do tego wpisu.

EFEKTY PROJEKTU:

Wzrosły kompetencje beneficjentów projektu i każdego kto zagrał w grę planszow± lub miejsk±.


Pod tym linkiem można obejrzeć film z realizacji zadania: - Gra w bezpieczne - YouTube.com.

PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE ANKIETY DOTYCZˇCEJ POWYŻSZEGO FILMU I GIER. To tylko 5 pytań :)

Ankieta dostępna pod linkiem http://www.ebadania.pl/62d0c13fb047a5a2

GRA W BEZPIECZNE - scenariusze i materiały dotycz±ce gry planszowej, s± dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE. Utwór powstał w ramach programu dotacji Bezpiecznie Tu i Tam, realizowanego przez Fundację Orange. Zezwala się na dowolne wykorzystanie tre¶ci - pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o programie dotacji Bezpiecznie Tu i Tam.

Dodane: 2015-09-16 | edytowane: 2015-11-24


Licznik odsłon: 1476838
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01