BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych




Blog mbpCieszan�w



Bibliografia regionalna

Bibliografia Regionalna GMINY CIESZANÓW opracowywana została przez bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Zakres tematyczny bibliografii jest wszechstronny - wszystkie dziedziny wiedzy.
Obejmuje opisy bibliograficzne książek i broszur, które są na stanie BIBLIOTEKI i można z nich skorzystać na miejscu.
Dokumenty dostępne w formacie pdf.


Bibliografia regionalna poszczególnych miejscowości w gminie jest podana niżej w formie załączników.


Bibliografia regionalna Wykaz skrótów
b.d.w. –brak daty wydania
b.m.d. wyd. –brak miejsca i daty wydania
cz. –część
nr –numer
red. –redaktor, redakcja
t. –tom
wyd. 2 popr. i uzup. –wydanie 2 poprawione i uzupełnione
z. –zeszyt
















Dodane: 2010-07-01 | edytowane: 2021-07-05


Licznik odsłon: 1482117
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01