BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wZnamy laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "BEZ-KRESY"

JURY w składzie: Dorota Ryst, Urszula Kopeć-Zaborniak, Sławomir Płatek i Olgerd Dziechciarz rozstrzygnęło III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Bez-KRESY".

W¶ród laureatów s± osoby (wykaz alfabetyczny): Łukasz Barys, Katarzyna Fabisiewicz, Jacek Hadam, Marzena Jaworska, Bartosz Konstrat, Marcin Makowski, Czesław Markiewicz, Anna Piliszewska, Marzena Mariola Podko¶cielna, Piotr Sobota.
Podczas oficjalnego rozstrzygnięcia poznamy szczegóły.

Wyróżnieni drukiem: Bartosz Czarnotta, Daniel Dowejko, Mariola Kruszewska, Anna Marcinkowska, Mateusz Mędroń, Marcin Podlaski, Witold Pozorski, Paulina Wojciechowska, Adam Bolesław Wierzbicki.

Więcej informacji o konkursie opublikujemy po 10 maja. Z laureatami będziemy kontaktować się drog± e-mailow± albo telefoniczn±.
GRATULUJEMY!!!!

Dodane: 2020-04-29


Licznik odsłon: 1268965
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01