BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wZakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014
Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 2014

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 Programu BN //Zakup nowości wydawniczych do bibliotek// w roku 2014 wynosi 20 mln zł, w tym 1/3 kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 4300 zł dofinansowania.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 2 Programu BN //Zakup nowości wydawniczych do bibliotek// – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych w roku 2014 wynosi 3 mln zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie otrzymała 3000 zł dofinansowania. W ramach pozytywnie ocenionego wniosku zakupiła książki do 3 bibliotek szkolnych: Szkoła Podstawowa w Kowalówce, Szkoła Podstawowa w Niemstowie, Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie. Książki zostały oddane w depozyt.


Dodane: 2015-01-10 | edytowane: 2015-01-10


Licznik odsłon: 1476788
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01