BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wWieczór kolęd

22 stycznia 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia w Dachnowie, przy licznie zgromadzonej publiczności, odbył się wieczór kolęd.

Mali artyści miejscowego Przedszkola Samorządowego wykonali kolędy i pastorałki. Rodziny ze wzruszeniem i dumą słuchały swoich milusińskich nagradzając je gromkimi brawami. Po zakończonych występach artyści otrzymali upominki.

Spotkanie kolędowe obecnością swoją zaszczycili: miejscowy ksiądz proboszcz i pan burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów. Uczestnicy wieczoru kolęd udali się piętro niżej do Wiejskiego Domu Kultury na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców małych artystów.

Dodane: 2014-02-11


Licznik odsłon: 1476887
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01