BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wWarsztaty poetyckie dla gimnazjalistów

W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się warsztaty poetyckie dla gimnazjalistów. Prowadziła je Dorota Ryst wielokrotna laureatka konkursów poetyckich, autorka 4 tomików, wiceprezes Stowarzyszenia Salon Literacki i redaktor naczelny portalu Salon Literacki.

Warsztaty przeprowadzone były od 7 do 9 maja 2014 r. Każdy dzień wi±zał się ze spotkaniem z gimnazjalistami w innej miejscowo¶ci w gminie.

7.05.2014 r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie(gimnazjali¶ci ze szkoły w Cieszanowie)
8.05.2014 r. - MBP Filia w Starym Lublińcu (gimnazjali¶ci ze szkoły w Nowym Lublińcu)
9.05.2014 r. - MBP Filia w Dachnowie (gimnazjali¶ci ze szkoły w Dachnowie)

Warsztaty trwały ponad 3 godziny i zabrały uczestników w podróż po ¶wiecie poezji. Każdy z nich wyszedł z napisanym przez siebie wierszem.
Wszystko rozpoczęło się od puszki ustawionej na krze¶le za¶ zakończyło na bardzo popularnym współcze¶nie HAIKU. Warsztaty przyniosły inne oblicze poezji. Bardziej bliskie, którego można dotkn±ć i nie kopie za¶ może pomóc nazywać otaczaj±cy ¶wiat oraz to, co się obok nas dzieje, a czasem nawet zabiera chęć by wstać z łóżka.

Uczestnicy pracowali nad tekstami wierszy Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza i Stanisława Grochowiaka. Różne poetyki uzmysłowiły uczestnikom, że każdy może pisać w swoim stylu tylko należy być konsekwentnym.

W¶ród uczestników warsztatów ogłoszony został konkurs na haiku. Jurorem będzie Dorota Ryst.
Indywidualny czas pracy twórczej - do końca maja tego roku. Ogłoszenie wyników w czerwcu.
Ten krótki utwór 17 sylabowy, 3 wersowy, nawi±zuj±cy do przyrody, bez akcentu na własne ja, przypadł młodzieży do gustu. Powstały bardzo ciekawe klasyczne haiku.

Dodane: 2014-05-15 | edytowane: 2014-05-15


Licznik odsłon: 1268933
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01