BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówSzkolenia specjalistyczne z PRB dla bibliotekarzy MBP

MBP w ramach Programu Rozwoju Bibliotek bierze udział w bezpłatnym systemie szkoleniowym, który koncentruje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarzy i dba o to, by nowe umiejętności, zwłaszcza te związane z ICT, wykorzystali z pożytkiem dla swojej lokalnej społeczności. Do udziału w wybranych szkoleniach są zaproszeni także przedstawiciele urzędów gmin i inni lokalni liderzy.

Bibliotekarze MBP w Cieszanowie objęci są trzema rodzajami szkoleń:

Warsztat planowania rozwoju biblioteki, którego efektem finalnym jest przygotowanie trzyletniego planu pracy biblioteki (cele, pola specjalizacji, zadania, harmonogram i budżet) w oparciu o analizę SWOT biblioteki, zdefiniowanie profilu i potrzeb potencjalnych adresatów oraz określenie partnerów dla poszczególnych działań.

Szkolenie to trwało od grudnia 2009 roku do maja 2010 roku. Wzięli w nim udział wszyscy bibliotekarzy, pracownik UMiG w Cieszanowie oraz Mateusz Kocemba (wolontariusz pomagający w MBP). Szkolenia odbywały się raz w miesiącu i trwały przez 3 dni (Lubenia k/Rzeszowa, Rymanów Zdrój).

Szkolenia informatyczne dla bibliotekarzy z zakresu podstawowej obsługi komputera i oprogramowania biurowego oraz szkolenia bardziej zaawansowane, przygotowujące bibliotekarzy do przekazywania nabytych umiejętności osobom odwiedzającym biblioteki.

Jednodniowe szkolenia odbywały się raz w miesiącu od kwietnia do października 2010 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie. Uczestniczyło w nich 3 bibliotekarzy MBP: Bożena Pytlik, Danuta Myśliwy i Stanisław Tabor.

Szkolenia specjalistyczne wybrane przez biblioteki zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych, w których udział biorą bibliotekarz i lokalny lider. Podczas zajęć omawiane są nowe usługi oferowane mieszkańcom przez bibliotekę, narzędzia, oprogramowanie i przykłady dobrych praktyk. Do wyboru było 8 obszarów specjalizacji.

Każdy bibliotekarz MBP został wytypowany do 2 różnych szkoleń specjalistycznych, które trwają przez 3 dni.

Odbyły się już następujące szkolenia:

Biblioteka miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych (15-17 XI 2010 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie). Uczestniczyły w nim: Marta Kopciuch i Maria Szczerbiwilk.
Wiedza na wyciągniecie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych (22-24 XI 2010 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie) Uczestniczyły w nim: Bożena Pytlik, Danuta Myśliwy, Bożena Ważna i Leokadia Szczygieł.
Informacje lokalne jak je zbierać i upowszechniać (1-3 XII 2010 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie). Uczestniczyły w nim: Bożena Pytlik i Danuta Myśliwy.

Pozostałe szkolenia specjalistyczne:

Miejsce dla obywateli E- administracja (17-19 I 2011 r., Kraków). Uczestniczyć w nim będzie: Dyrektor MBP Urszula Kopeć-Zaborniak i Marta Kopciuch.
Biblioteka miejsce dla młodych (27-29 I 2011 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie). Uczestniczyć w nim będą: Maria Szczerbiwilk, Leokadia Szczygieł, Bożena Ważna i Danuta Myśliwy.

Dodane: 2010-12-06 | edytowane: 2010-12-06


Licznik odsłon: 757946
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01