BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówSeniorzy dla najmłodszych - rekrutacja

Rusza kolejny projekt, który będzie realizowany na terenie gminy. Zapisy w bibliotece w Cieszanowie. Tylko 15 osób. Dużo korzyści i bezpłatnie. ZAPRASZAMY

Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w Warszawie podpisała porozumienie z Gminą Cieszanów w celu realizacji wspólnych działań w ramach programu pt. Seniorzy dla najmłodszych współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013.
Osobą do koordynacji projektu na terenie gminy i do kontaktów z Fundacją jest Urszula Kopeć-Zaborniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Wszystkie działania w ramach realizacji zadania będą odbywały się w bibliotece w Cieszanowie. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono 4 gminy: 3 wiejskie i 1 miejską. Są to gminy: Cekcyn (woj.kujawsko pomorskie), Cieszanów (woj.podkarpackie), Głuchów (woj.łódzkie), Piecki (woj.warmińsko-mazurskie).

Rosnąca liczba osób starszych sprawia, że zaistniała potrzeba poszerzenia przestrzeni publicznej. Konieczne jest rozbudowywanie oferty kulturalno-edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby seniorów, ale żeby aktywnie włączać ich w działania międzypokoleniowe. Celem projektu jest więc zwiększenie umiejętności 15 os. z gminy do włączania się jako wolontariuszy w ofertę opiekuńczo-edukacyjno-kulturalną dla dzieci (biblioteki, przedszkola, punkty opieki, świetlice wiejskie, domy kultury, dzienny opiekun) i wypracowanie osobistych ścieżek rozwoju osób, które zgłosiły chęć współpracy.

Projekt obejmuje następujące komponenty:

• seminarium otwierające, w którym wezmą udział bezpośredni beneficjenci projektu (15 osób) oraz przedstawiciele/lki instytucji i organizacji pracujących z dziećmi (15 osób). Podczas seminarium przedstawiona zostanie koncepcja projektu, zaprezentowane zostaną działania na rzecz dzieci w gminie oraz zebrane potrzeby instytucji i beneficjentów projektu w zakresie możliwości współpracy na rzecz dzieci.

• 3 szkolenia (łącznie 50 godzin dydaktycznych) dla 15 uczestników. Zakres tematyczny szkoleń: I szkolenie– rola zabawy w życiu dziecka, obserwowanie i słuchanie dzieci, stymulowania rozwoju poprzez wykorzystanie najnowszych metod pedagogicznych. II szkolenie– udzielanie pierwszej pomocy. III szkolenie– opieka pielęgnacyjna, współpraca z rodzicami, organizacja zajęć z dziećmi. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają oficjalne certyfikaty uprawniające do pełnienia funkcji wolontariusza w zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z Fundacji Komeńskiego.

• każdy beneficjent bezpośredni będzie mógł uczestniczyć w dwugodzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą personalnym, który wzmocni jego motywację i obniży lęk przed nowymi zadaniami oraz pomoże w wypracowaniu planu działania.

Zapisy, 15 osób z terenu gminy, przyjmuje Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie (8 osób w wieku 60+ i 7 osób w wieku 50+). Szkolenia przeprowadzone zostaną we wrześniu i październiku. W ramach projektu zostanie przekazany dla gminy „pakietu wolontariusza”, na który składają się materiały potrzebne uczestnikom projektu do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Seminarium organizacyjne już 19 sierpnia 2013 r. o godz. 9.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie.

Zapraszamy lista przyjętych do programu nie jest jeszcze pełna!!!


Dodane: 2013-08-02 | edytowane: 2013-08-02


Licznik odsłon: 756319
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01