BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wRozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez-KRESY

Wła¶nie dzi¶ nast±pił długo oczekiwany moment- rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez-KRESY. Jego formuła miała wygl±dać inaczej, ale w trosce o bezpieczeństwo laureatów i uczestników, jury zdecydowało o formie online.

Nie ma więc uroczystej gali. Nie ma występu artystycznego. Nie ma rozmów. Jest tylko FILM. Został stworzony z nagrań wysłanych przez nagrodzone w konkursie osoby. Dopiero dzi¶ każda z nich pozna swoje miejsce na podium.

Zapraszamy do obejrzenia filmu i wysłuchania nagrodzonych wierszy czytanych przez laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez-KRESY. Nagranie zawiera także kilka słów od jurorów oraz organizatorów konkursu. Posłuchajcie co maj± Wam do powiedzenia.

Organizatorami konkursu jest Urz±d Miasta i Gminy Cieszanów, Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz Stowarzyszenie Salon Literacki w Warszawie.

Film dostępny na kanale YouTube oraz na Facebooku: Mbp Biblioteka Cieszanow

Dodane: 2020-07-31 | edytowane: 2020-07-31


Licznik odsłon: 1268970
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01