BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wPoznajemy Polskę, Słowenię i Litwę

Uczestnicy cotygodniowych spotkań poznali już bardzo dobrze nasz± Ojczyznę. Przyszedł czas na zapoznanie się z kultur± Słowenii i Litwy, które s± partnerami projektu Nasza Mała Biblioteka. Na te zajęcia po¶więcili¶my więcej czasu. Na jednym ze spotkań przedstawiono ogóln± charakterystykę krajów: najciekawsze miejsca, zabytki, ciekawostki. Następnie dzieci sprawdziły swoja wiedzę w szybkim ruchomym quizie. Okazało się, że słuchały uważnie co bardzo cieszy.

Na kolejnych zajęciach uczestnicy podzieleni na grupy tworzyli plakaty trzech partnerskich krajów w formie domków. Prace zostały wysłane na konkurs o nazwie: „Poznajemy Polskę, Słowenię i Litwę” .
Czekamy na wyniki, a warto brać udział o czym przekonali się już nasi uczestnicy wygrywaj±c nagrody we wcze¶niejszym konkursie na temat pocztówki z rysunkiem i opisem snu. Nagrodzony został Kacper Welcz oraz dwoje uczestników z Filii Stary Lubliniec: Julia Mazurkiewicz i Mateusz Urban.

Dodane: 2016-03-30 | edytowane: 2016-03-30


Licznik odsłon: 1312747
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01