BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 19.00
Środa 9.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 19.00
Piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówPowiatowy konkurs fotograficzny BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE

Zapraszamy wszystkich do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym ogłoszonym w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. W związku ze zbliżającym się EURO tematem przewodnim jest książka i piłka.

Przedmiotem fotografii powinna być piłka/i i książka/i


1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

www.mbp.cieszanow.eu
mbpcieszanow@op.pl
Tel. 16 631 13 01

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących z powiatu lubaczowskiego. Ogłoszony jest w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną mbpturniej@op.pl. W tytule wpisać „Konkurs fotograficzny”.
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres mbpturniej@op.pl w formie załączników do listu elektronicznego.
7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, oraz tekst:

„Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zdjęć” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu”.

9. Przesłane pliki nie będą zwracane.
10. Zdjęcia należy nadsyłać od 9.05. do 30.05. 2012 r. W Dzień Dziecka zdjęcia będą opublikowane na Facebooku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu. Od 1 do 5 czerwca na Facebooku odbędzie się głosowanie o nagrodę publiczności. Wygra to zdjęcie, które uzbiera najwięcej „Lajków” – „Lubię to”.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Jury przyzna jedną nagrodę i wyróżnienia, zaś publiczność na Facebooku drugą.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.mbp.cieszanow.eu i na www.mbpcieszanow.blox.pl.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
15. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, które nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
16. Organizator planuje podsumowanie konkursu. W razie gdyby się nie odbyło, nagrody przesłane zostaną laureatom pocztą, na koszt organizatora.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

ZAPRASZAMY!!!!


Dodane: 2012-05-09 | edytowane: 2012-05-09


Licznik odsłon: 838982
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01