BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 19.00
Środa 9.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 19.00
Piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówOrganizacje Pozarządowe Bibliotekom

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie otrzymała ofertę współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Program Rozwoju Bibliotek umożliwił Bibliotekom złożenie wniosku o skorzystanie z ofert przygotowanych przez cztery doświadczone organizacje pozarządowe proponujące udział w specjalnie przygotowanych projektach:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Kulturalnie i obywatelsko”
Fundację Ośrodka KARTA, „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”
Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, będąca Biblioteką Wiodącą Programu Rozwoju Bibliotek, zgłosiła swój wniosek do dwóch organizacji. Zgodnie z warunkiem opracowała także 3-letni Plan Rozwoju Biblioteki i umieściła go w Wirtualnym Segregatorze programu. Końcem listopada MBP została powiadomiona, że obydwa wnioski zostały ocenione pozytywnie.
Organizacje, z których ofert będzie korzystała Biblioteka, to Fundacja Ośrodka KARTA oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

FUNDACJA OŚRODKA KARTA „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”

PROJEKT POLEGA NA…

Projekt Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej składa się z trzech komponentów, które w znacznej części będą występować równolegle:
• szkolenia i wsparcie (merytoryczne i techniczne) Ośrodka KARTA,
• tworzenie archiwów — pozyskiwanie materiałów historycznych,
• wirtualizacja i wykorzystanie zbiorów.

Szkolenia

Szkolenia dla bibliotekarzy obejmą zagadnienie specyfiki społecznego archiwum historycznego, w którym zbiera się nietypowe dokumenty i materiały źródłowe. Bibliotekarz pozna, jaką wagę mają dzienniki, listy, zdjęcia, gdzie warto ich szukać, jak je opisywać, przechowywać, utrwalać, jak wolno (aspekt prawny) i można (sposoby, metody, techniki) je wykorzystywać. Część szkolenia merytorycznego dotyczyć będzie metody oral history, nagrywania świadków historii — jak rozmawiać z ludźmi, by wysłuchać ich pełnej opowieści i utrwalić ją, by służyła innym.

Szkolenia techniczne dotyczyć będą głównie digitalizacji materiałów (techniki, standardy), by potem w pełni móc wykorzystać bogactwo merytoryczne lub piękno (na przykład fotografii) w profesjonalnych publikacjach czy wystawach, spotkaniach, prezentacjach, internecie.
Bardzo ważne będzie szkolenie z obsługi strony internetowej CATL, którą (standardową) przygotowuje Ośrodek KARTA dla wszystkich bibliotek biorących udział w projekcie, a służyć będzie zamieszczaniu katalogów pozyskanych zbiorów oraz plików (szczególnie fotografii) mniejszej rozdzielczości — atrakcyjnych z punktu widzenia społeczności lokalnej, „interesu” promocyjnego biblioteki i gminy. Najcenniejsze materiały udostępniane będą w plikach wysokiej jakości za pomocą programu dLibra na wspólnej platformie — w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (www.dlibra.karta.org.pl/dlibra). Zasady korzystania z dLibry zakończą szkolenia techniczne.

Tworzenie archiwów

Tworzenie archiwum i wirtualizacja zbiorów, czyli zasadnicza część programu, to działania podjęte przez bibliotekarki i bibliotekarzy przy współpracy osób, które uda im się pozyskać dla realizacji projektu — nawiązywanie kontaktów, szukanie świadków historii, nagrywanie relacji, gromadzenie zdjęć, dokumentów itp. Także sukcesywne digitalizowanie zbiorów.
W tym czasie nastąpi też uruchamianie stron domowych CATL i prezentowanie na nich zdigitalizowanych zbiorów oraz wdrażanie mechanizmu umieszczania materiałów w Bibliotece Cyfrowej OK.

Bezpłatne szkolenie w realizacji tego projektu przejdzie dwóch pracowników MBP w Cieszanowie: Dyrektor MBP Urszula Kopeć-Zaborniak i Bożena Pytlik, pracownik odpowiedzialny za Dokumenty Życia Społecznego i Bibliografię Regionalną Gminy Cieszanów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią – 5-7 marca 2011 r.

Projekt KARTA – 95 złożonych wniosków. Przyjęto 60 bibliotek (106 uczestników).

UZASADNIENIE (najważniejszym kryterium oceny według KARTA:… bardzo ważne były dla nas pytania o znajomość środowiska oraz świadomość historyczną w odniesieniu do swojej gminy - projekt jest mocno związany z nowymi technologiami, zależało nam na tym, aby wybrać do projektu biblioteki, które chcą rozwijać swoje umiejętności i nabywać nowe. W końcu Zespół KARTY sprawdzał, czy biblioteka ma w swoim otoczeniu pasjonatów historii bądź instytucje, które mogłyby ją wspomóc w przyszłości w zakładaniu prawdziwego Cyfrowego Archiwum.

20 grudnia MBP otrzymała od Ośrodka "KARTA" bezpłatną przesyłkę, na którą składał się pakiety książek - wydawnictw Ośrodka KARTA oraz kwartalnik historyczny "Karta". Przesyłka stanowi podstawę i punkt odniesienia do podpisanej współpracy w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej", jako literatura ilustrująca metody i efekty badań historycznych, do jakich "KARTA" chce zachęcić pracowników Cieszanowskiej Biblioteki.

FUNDACJĄ ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”

PROJEKT POLEGA NA…

Projekt polega na wprowadzeniu do oferty biblioteki zajęć przeznaczonych dla małych dzieci – nawet od 3 miesięcy do 10 lat – i ich rodziców oraz opiekunów w formie pracy:
Biblioteczka dla Najmłodszych – to wypożyczalnia książek i zabawek/gier edukacyjnych dla najmłodszych dzieci wraz z prostą instrukcją obsługi dla rodziców zawierającą także informacje jak dana zabawka stymuluje rozwój dziecka.
W ramach projektu MBP w Cieszanowie zostanie wyposażona w zestaw książek i zabawek wraz z „instrukcjami”.
Fundacja Komeńskiego będzie również pomagać MBP w znalezieniu środków finansowych na prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców.

Bezpłatne szkolenie (20 godzin dydaktycznych) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu, w realizacji tego projektu przejdzie dwóch pracowników MBP w Cieszanowie: Dyrektor MBP Urszula Kopeć-Zaborniak i Marta Kopciuch, pracownik odpowiedzialny za zajęcia organizowane dla dzieci.
Szkolenie odbędzie się w dniach 15-17 lutego 2011 roku w Domu plenerowym ASP w Dłużewie.

Fundacja Rozwoju Dzieci – 208 złożonych wniosków. Przyjęto 84 bibliotek (168 uczestników).

UZASADNIENIE: Propozycja „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego spotkała się z największym zainteresowaniem. Sporym wyzwaniem było to, że musieliśmy odrzucić w procedurze rekrutacyjnej aż 118 bibliotek, a mogliśmy przyjąć maksymalnie 84 biblioteki. Fundacja postawiła na te biblioteki, które już w systematyczny sposób organizują zajęcia dla dzieci, oceniała innowacyjność zajęć, udział w akcjach takich jak Cała Polska Czyta Dzieciom i spotkania z ciekawymi ludźmi. Premiowana była współpraca biblioteki z przedszkolem gminnym a tam, gdzie przedszkola nie ma – dodawaliśmy punkty jeśli bibliotekarze organizują zajęcia dla małych dzieci. Fundacja chce dotrzeć z projektem do dzieci wiejskich, dlatego biblioteki z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich miały pierwszeństwo.

Dodane: 2010-12-03 | edytowane: 2010-12-22


Licznik odsłon: 815570
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01