BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wNabór do IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Bez- KRESY

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”.


1. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. Zdobywcy I nagrody oraz nagrody specjalnej w poprzednich edycjach „Bez-KRESÓW” wyłączeni są z udziału w konkursie na okres 5 lat.Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może przysłać tylko 1 zestaw wierszy.

2. Zestawy konkursowe składające się z 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w 4 kopiach (spiętych, tworzących 4 komplety) należy przesłać do 15 marca 2021 r. na adres organizatora (list ekonomiczny). Tematyka utworów dowolna, mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

3. Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Zestaw trzech wierszy wysłanych na konkurs należy także przesłać w jednym pliku tekstowym w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem (bez danych osobowych) na adres e-mailowy: konkurs.bezkresy@gmail.com

4. Podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zawierającą personalia (prawdziwe nazwisko, nie pseudonim) oraz adres autora, numer telefonu i adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

8. Zestawy będzie rozpatrywać jury powołane przez Organizatora.

9. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

10. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym wypadku warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie nagrania wideo z autorską prezentacją nagrodzonych utworów). Laureaci przyjeżdżają na uroczystość finałową na własny koszt.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2021 r.
Gala wręczenia nagród odbędzie się między 15 czerwca a 15 września 2021 r. (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej).

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

13. Przesłanie nagrania wideo z autorską prezentacją nagrodzonych utworów równorzędne jest z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku.

14. Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów
(z dopiskiem: Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”)

Dodatkowe informacje:
mbpcieszanow@op.plDodane: 2021-01-25 | edytowane: 2021-02-16


Licznik odsłon: 1247133
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01