BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wKlub Seniora

MBP w Starym Lublińcu troszczy się o seniorów. 23.01.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne KLUBU SENIORA.

Klub Seniora został utworzony w dniu 23 stycznia 2014 roku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie Filia w Starym Lublińcu jako ośrodek wsparcia dla osób w wieku podeszłym i sędziwym, emerytów, rencistów, osób samotnych z terenu miejscowości Starego i Nowego Lublińca oraz osiedli po byłych PGR. Członkowie Klubu będą spotykać się raz w miesiącu. Uczestnictwo w Klubie Seniora jest nieodpłatne i dobrowolne.

Na pierwszym spotkaniu został wybrany zarząd Klubu, gdzie głównym koordynatorem jest pracownik biblioteki Leokadia Szczygieł.

Janina Kądziołka : przewodniczący
Stanisława Sudyn : sekretarz
Eugenia Kołodziej : skarbnik
Wiesław Pachla : członek


Cele i zadania Klubu Seniora w Starym Lublińcu:

- aktywizacja i integracja osób starszych;
- tworzenie nowych więzi społecznych, poprzez integrację, organizowanie wzajemnej pomocy i wyrwanie seniorów z postępującego marazmu;
- zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem, które jest lepiej dostosowane do nowych warunków gospodarczych i społecznych.


W ramach terapii zajęciowej Seniorzy będą wykonywali czynności z zakresu:

 usprawniania manualnego tj. (wyroby z masy solnej, gliny, papieru, bibuły, wieńce i wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne, dekorowanie techniką decoupage, hafty, szydełkowanie oraz robienie na drutach,
 muzykoterapii (słuchanie i śpiewanie piosenek biesiadnych),
 biblioterapii (czytanie wierszy, książek, oglądanie filmów z zakresu klasyki polskiej literatury),
 klubowicze biorą też udział w ćwiczeniach ogólno - usprawniających, krążeniowych, oddechowych jak również w relaksacji,
 wycieczki,
 zabawy taneczne usprawniające ruch i integracyjne,
 spotkania pozwalające zaprezentować własne zdolności,
 spotkania z ciekawymi ludźmi,


Kluby Seniora gromadzi osoby starsze - młode duchem, które chcą się spotykać i działać lokalnie. Siedzibą jest biblioteka. Jest to grupa nieformalna, stworzona spontanicznie. Klub wspierany jest przez instytucję, przy której powstał, czyli bibliotekę.

W Klubie Seniora można więc spędzić czas w miłej atmosferze. Ideą Klubów Seniora jest integrować i wspierać aktywność osób starszych, zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Dodane: 2014-01-28 | edytowane: 2014-03-11


Licznik odsłon: 1268909
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01