BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 19.00
Środa 9.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 19.00
Piątek 9.00 - 19.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówGminna Koalicja na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego w MBP.

28 czerwca 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi z terenu Gminy Cieszanów, na którym została podpisana Umowa Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego Gminy Cieszanów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. W skład Partnerstwa weszli przedstawiciele miejscowych instytucji, firm, organizacji, samorządu oraz liderzy lokalni. W spotkaniu uczestniczył Pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

W przygotowaniu spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie pomagała Pani Irena Gadaj Animator Programu Rozwoju Bibliotek.
Mamy nadzieję, że już niedługo będą realizowane wspólne przedsięwzięcia w ramach podpisanej Umowy, a to przyczyni się do wzrostu roli MBP w środowisku, co przyciągnie nowych użytkowników.

W skład Partnerstwa weszli:
1. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
2. Bielko Piotr – Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty w gminie Cieszanów
3. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
4. Stowarzyszenie „Strzelec” w Cieszanowie
5. Róg Tomasz – historyk, regionalista, z-ca dyrektora CKiS w Cieszanowie;
6. Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Brusienka”
8. Zespół Szkół w Nowym Lublińcu
9. Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie
10. Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie
11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Ich Rodzin / Opiekunów "Vivere" w Cieszanowie
12. Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
13. Cieszanowskie Towarzystwo Muzyczne
14. Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
15. Stowarzyszenie Popularyzacji Miasta i Regionu „Żarek”
16. Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie
17. Cwynar Teresa i Arkadiusz – Firma Handlowa „TEAR” w Cieszanowie
18. Pałczyńska Jolanta
19. Jan Pokrywka – Agro-Mal
20. Władysław Bundyra – „Bud-Rem”
21. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

Celem Partnerstwa jest planowanie i podejmowanie partnerskich działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego Gminy Cieszanów ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Promocja kultury.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3. Umożliwienie młodzieży dostępu do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego oraz wyposażenia jej we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.
4. Opracowanie oferty rozwoju dla rodzin gminy Cieszanów (zwiększenie miejsc przyjaznych dzieciom).
5. Opracowanie oferty dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
6. Edukacja społeczności lokalnej, pobudzenie jej aktywności oraz integracja.
7. Promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwoju turystyki i produktów regionalnych.
8. Kultywowanie tradycji.
9. Rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców społeczności lokalnej.
10. Rozwój współpracy między Partnerami.
11. Promocja czytelnictwa i rozwój działalności Biblioteki.
12. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cieszanów.
Zadaniem Partnerstwa jest:
a/ opracowywanie planów, programów i projektów w zakresie realizacji celów Partnerstwa
b/ rzecznictwo w sprawie realizacji planów rozwoju bibliotek na poziomie gminy, dbanie aby biblioteki były uwzględniane w planach rozwoju lokalnego, wsparcie organizacyjne i finansowe dla planów rozwoju bibliotek;
c/mobilizowanie społeczności lokalnych do aktywnego uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach i projektach
d/ realizacja projektów Partnerskich
e/promocja działań Partnerstwa, poszczególnych Partnerów, miejscowości i realizowanych wspólnie projektów

W skład Grupy Zarządzającej, reprezentującej Partnerstwo na zewnątrz, a zwłaszcza w kontaktach z Partnerami Zewnętrznymi, weszli:

1) Urszula Kopeć-Zaborniak (Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie)
2) Wojciech Świzdor (Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Stowarzyszenie „Strzelec” w Cieszanowie)
3) Piotr Bielko ( Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty w gminie Cieszanów)
4)Agata Ważna (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Ich Rodzin / Opiekunów "Vivere" w Cieszanowie)
5) Teresa Cwynar (Firma Handlowa „TEAR” w Cieszanowie)
6) Anna Brzyska (Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie)

Dodane: 2010-07-09 | edytowane: 2010-07-09


Licznik odsłon: 815573
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01