BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wGloria Victis V

25 stycznia 2014 roku odbył się rajd Grupy Turystycznej Roztocze pod Kobylankę, miejsca nierozerwalnie zwi±zanego z Powstaniem Styczniowym.

Uczestnicy rajdu wyruszyli do pomnika z Dolin. Trasę przygotował Daniel Kielar z frakcji cieszanowskiej. Trwała ok. 6 godzin. W rajdzie wzięli także udział Strzelcy z Horyńca.

Na trasie: 8 krzyży, zapomniany cmentarz w lesie (prawdopodobnie z 1915 roku), pomnik pod Kobylank±, miejsce obozu gen. A. Jeziorańskiego, liczne stawy i ciekawe okoliczno¶ci przyrody.

Po powrocie z trasy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie odbyło się slajdowisko. Pierwsza prezentacja dotyczyła Powstania Styczniowego i miejsc upamiętniaj±cych to wydarzenie w naszej okolicy. Rozpoczynała się od zdjęcia z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej tworzonego przez MBP w Cieszanowie.

Dodane: 2014-01-29 | edytowane: 2014-01-29


Licznik odsłon: 1268925
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01