BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�w#GaszynChallenge

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie udowadnia, że nie boi się wyzwań. Zawsze bierze udział w ciekawych akcjach, a w #GaszynChallenge chodzi o ratowanie życia dziecka.

Zasady akcji s± proste. Nominowane osoby lub INSTYTUCJE musz± wykonać dziesięć pompek (kobiety mog± robić przysiady:). Jeżeli nie podejm± wyzwania w ci±gu 48 godzin – wpłacaj± na zbiórkę siepomaga.pl/gaszynchallengedaria minimum 10 złotych od osoby. Je¶li jednak na czas wykonaj± zadanie musz± wpłacić minimum 5 złotych od osoby. Jest to forma pomocy dzieciom z chorob± SMA. W każdym województwie zbiera się pieni±dze na jedno dziecko, na Podkarpaciu jest to Daria, która walczy z chorob± rdzeniowego zaniku mię¶ni.

Nomiancję do #GaszynChallenge otrzymali¶my od Anety Możdżanowskiej i Gminnego O¶rodka Kultury i Biblioteki w Majdanie Królewskim ;)
Ekipa Mbp Biblioteka Cieszanów podjęła wyzwanie i wykonała zadanie. Pieni±dze zostały wpłacone :)

Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne przynajmniej trzy osoby lub instytucje, które musz± jak najszybciej podj±ć wyzwanie i wykonać wymienione zadanie.

Nominujemy:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej

LINK DO NASZEGO WYZWANIA: #GaszynChallenge

Dodane: 2020-06-18 | edytowane: 2020-06-22


Licznik odsłon: 1268968
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01