BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wFilia Nowe Siolo

Podróż z Wand± Chotomsk± w kosmos

19.V.20011 r. o 11.30 w MBP Filia w Nowym Siole odbyła się lekcja biblioteczna na temat: "Z Wand± Chotomsk± w kosmosie", która stanowi preludium przed spotkaniem z autork± w czerwcu.
- Więcej

Kwiaty z bibuły - warsztaty.

22 lutego 2011 r. o godz. 11-tej w Szkole Podstawowej w Nowym Siole odbyły się kwiatowe warsztaty organizowane przez filię MBP. - Więcej

Mikołajkowy Konkurs rozstrzygnięty.

W dzień ¦w. Mikołaja Filia MBP w Nowym Siole, w poł±czeniu ze Szkoł± Podstawow±, go¶ciła w swoich prograch Mikołaja, który rozdawał piękne prezenty. - Więcej

Mikołajkowy konkurs literacki.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia w Nowym Siole zaprasza najmłodszych czytelników do konkursu z Mikołajem. - Więcej

Historia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Siole

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Siole została założona w marcu w 1976 roku. Zlokalizowano j± w Wiejskim Domu Kultury, gdzie otrzymała 1 pomieszczenie i pracownika zatrudnionego na ryczatł. - Więcej

<< poprzednia | 1 | 2 | następna >>
Licznik odsłon: 1476837
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01