BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjaj±ce warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W pocz±tkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, za¶ w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wDzień Bezpiecznego Internetu

Wspólnie z uczestnikami projektu Nasza Mała Biblioteka obchodzili¶my Dzień Bezpiecznego Internetu (9 lutego). Przy tej okazji bardzo pomocna okazała się gra planszowa Internetowy Pewniak- stworzona przez dzieci podczas wakacyjnych warsztatów. Gra wykonana jest na plandece, w której pionkami s± uczestnicy. Poprzez zabawę najmłodsi mog± dowiedzieć się jakie zagrożenia czyhaj± na nich w wirtualnym ¶wiecie oraz jak się przed nimi bronić. Była to doskonała okazja do pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.

Gra była emocjonuj±ca do końca, ale rywalizacja jak najbardziej zdrowa.Dodane: 2016-03-15


Licznik odsłon: 1312735
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Ko¶ciuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01