BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wDyskusyjny Klub Ksiazki

Grecy umierają w domu

28 sierpnia 2014 r. członkowie DKK w Cieszanowie rozmawiali o książce Huberta Klimko-Dobrzanieckiego pt. Grecy umierają w domu. - Więcej

Uciec przed cieniem

27 września 2012 r. odbyło się comiesięczne, czwartkowe spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. Miejscem spotkania była Pracownia Orange. - Więcej

Trucicielka

30 sierpnia 2012 r. na spotkaniu DKK działającym przy MBP w Cieszanowie była omawiana książka „Trucicielka” Erica-Emmanuela Schmitta. Książka ta bardzo przypadła do gustu czytelnikom i chętnie zabierali głos w dyskusji. - Więcej

Zdążyć przed Panem Bogiem... w towarzystwie Marka Edelmana

26 lipca 2012 r. Dyskusyjny Klub Książki działający przy MBP w Cieszanowie odbył swoje comiesięczne spotkanie w terenie, a mianowicie w miejscowości Gorajec, w powstałym tam ośrodku wypoczynkowym o nazwie – Chutor Gorajec. - Więcej

Linia życia...

28 czerwca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie Członków DKK działającym przy MBP w Cieszanowie. Spotkanie przebiegało w luźniejszej niż zwykle, wakacyjnej atmosferze. Omawiano książkę Jodi Picoult pt.”Linia życia”. - Więcej

Requiem dla wilka

31 maja 2012 r. o godz.18,00 w MBP Cieszanów spotkali się członkowie DKK, aby porozmawiać o książce Marii Nurowskiej pt.” Requiem dla wilka”. Książkę analizowano dość szczegółowo, rozpoczynając od próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego taki tytuł - Requiem dla wilka? - Więcej

Na łóżku Wiśniewskiego...

Comiesięczne spotkanie członków DKK w Cieszanowie, odbyło się 26 kwietnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Sportu, gdzie czasowo umieszczono bibliotekę, ze względu na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Więcej

Afrykańska odyseja

29 marca 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Na spotkaniu omawiana była książka autorstwa Klausa Brinbaumera pt.”Afrykańska odyseja” .Jak zauważyli uczestnicy spotkania, w/w książka jest reportażem ,a nawet zbiorem reportaży z podróży autora, śladem wędrówki uchodźcy z Ghany Jahna Ampana, który wraca do domu po czternastu latach spędzonych w Europie. - Więcej

Black Bazar książka Alaina Mabanckou

Dnia 23.02.2012 roku w MBP Cieszanów spotkali się członkowie DKK, aby porozmawiać o książce Alaina Mabanckou pt. „Black Bazar”. Dyskusja była bardzo ciekawa, albowiem książka ta porusza wiele problemów współczesnego świata; zwłaszcza Europy i Afryki, a czarnoskóry autor w dość specyficzny sposób przedstawia je czytelnikowi. - Więcej

Stuhrowie-historie rodzinne

26 stycznia 2012 roku w MBP Cieszanów odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków DKK. Uczestnicy rozmawiali o książce Jerzego Stuhra pt. „Stuhrowie-historie rodzinne”. - Więcej

<< poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna >>
Licznik odsłon: 1268939
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01