BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wyświetl większą mapę

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 17.00
Czwartek 9.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9:00 - 13:00

Newsletter

Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach.
Zgadzam się z Polityką Prywatności

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach społeczościowych
Blog mbpCieszanówCyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w MBP

Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wdraża sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych — Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) przy 60 bibliotekach gminnych w Polsce, które staną się centrami aktywizującymi miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. MBP w Cieszanowie, po pozytywnej ocenie wniosku, zakwalifikowała się do tego projektu.

W terminie 5-7 marzec bibliotekarze z MBP w Cieszanowie (Urszula Kopeć-Zaborniak, Bożena Pytlik) wzięli udział w szkoleniu organizowanym w Warszawie przez Ośrodek KARTA. W ramach warsztatów poznali zasady tworzenia społecznego archiwum historycznego, pozyskiwania, digitalizacji i opisywania materiałów historycznych oraz współpracy z lokalną społecznością i partnerami internetowymi (np. Wikipedystami).

W ramach projektu zdigitalizowane materiały cieszanowskiej gminy zostaną upubliczniane na internetowych stronach Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, część z nich opublikowana zostanie w internecie w ramach Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA, do której wejść będzie można także przez strony domowe poszczególnych archiwów.

Strona domowa CATL MBP w Cieszanowie zostanie uruchomiona w niedługim czasie, poniżej dostęp do strony głównej.

Projekt CATL zakłada współpracę między bibliotekami — stworzenie sieci, której osią będzie udostępniana przez Ośrodek KARTA infrastruktura: biblioteka cyfrowa dLibra i system stron domowych CATL oraz wspólna strona www.archiwa.org.

Koszty udziału MBP w projekcie „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” w całości ponosi Ośrodek KARTA, zarówno koszt szkoleń jak i utrzymania strony internetowej CATL.

BIBLIOTEKA PROSI MIESZKAŃCÓW O WSPÓŁPRACĘ
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej to zdigitalizowane (np. zeskanowane komputerowo) materiały związane z historią Cieszanowa i okolic, dlatego każdy, kto posiada stare fotografie, dokumenty lub zapisane albo nagrane relacje dotyczące naszej gminy, wspomnienia dziadków, proszony jest o udostępnienie ich Bibliotece. Materiały te bibliotekarzom potrzebne są tylko na parę dni do momentu ich opracowania i zostaną zwrócone właścicielowi chyba, że ten będzie chciał je podarować MBP.

Stwórzmy wspólnymi siłami wirtualną księgę historii regionu, lokalne archiwum, do którego każdy będzie miał dostęp przez Internet albo na miejscu w Bibliotece.
Razem możemy zabezpieczyć ważną część materiałów dotyczących naszego regionu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Dodane: 2011-03-15 | edytowane: 2011-03-16


Licznik odsłon: 756281
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01