BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�wBIBLIOTEKA CZYNNA

MBP FILIA STARY LUBLINIEC jest CZYNNA. ZAPRASZAMY!

Biblioteka MBP Filia w Starym Lublińcu czynna w:

 poniedziałek 11:00-16:00
 wtorek 11:00-16:00
ŚRODA NIECZYNNA
 czwartek 11:00-16:00
 piątek 11:00-16:00

Zgodnie z procedurą Dyrektora MBP wypożyczenia książek prowadzone są:
• Telefonicznie 16 631 15 03
• Systemem bibliotecznym MAK+
MOŻNA TEŻ ZAPYTAĆ OSOBIŚCIE W BIBLIOTECE!


Procedury obowiązujące w bibliotece :


- w bibliotece może przebywać jeden użytkownik, który ma obowiązek
noszenia maseczki i rękawiczek
- przy wejściu należy zdezynfekować dłonie płynem
-użytkownik oddający książki zostawia je w wyznaczonym miejscu na okres 7 dni (w tym czasie pozostają one na jego koncie)
- dostęp do regałów zostaje ograniczony, książki podaje bibliotekarz
- w trosce o bezpieczeństwo proszę o zachowanie bezpiecznej odległości

W trosce o bezpieczeństwo proszę o zachowanie bezpiecznej odległości (2m).

Dodane: 2020-05-12 | edytowane: 2020-05-12


Licznik odsłon: 1268979
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01