BIP MBP
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie założona została w 1949 r. na mocy >>Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami<< z 17.04.1946 r., który to stwarzał sprzyjające warunki organizacyjne i prawne dla kształtowania jednolitej polityki bibliotecznej. W początkowej fazie biblioteka posiadała nieliczny księgozbiór, bo zaledwie 800 egzemplarzy. W roku 1949 wypożyczalnia zanotowała 90 czytelników. Liczba ta jednak systematycznie rosła i tak już w 1955 roku było ich 253, zaś w 1965 roku 430.

Menu

Godziny otwarcia


Wy�wietl wi�ksz� map�

Poniedzia�ek 8.00 - 18.00
Wtorek 8.00 - 18.00
�roda 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 18.00
Pi�tek 8.00 - 18.00
Sobota 9:00- 13:00


Newsletter

Zapisz si� je�li chcesz otrzymywa� informacje o nowo�ciach i wydarzeniach.
Zgadzam si� z Polityk� Prywatno�ci

Facebook

Miejska Biblioteka Publiczna w serwisach spo�eczo�ciowych
Blog mbpCieszan�w100- lecie powstania osady Czereśnie oraz 106 rocznica śmierci Hptm. Rosmana

15 sierpnia odbyły się dwa ważne wydarzenia w gminie Cieszanów: 100- lecie powstania osady Czereśnie oraz 106 rocznica śmierci Hptm. Oskara Rosmana.

Od 1914 roku przez okres dwóch wojen światowych, na polu w dawnym Nowym Folwarku (obecnie Czereśnie) kiedyś mieściło się lotnisko polowe, a do dziś zachował się kamień nagrobny oraz krzyż upamiętniający symboliczną mogiłę lotnika austriackiego pochodzenia Hptm. Oskara Rosmana. Krzyż jest pozostałością ziemnego kurhanu, który tam pierwotnie usypano, a następnie zlikwidowano około 1941 roku. Dzięki staraniom wielu osób, w tym profesora Andrzeja Olejko, udało się dotrzeć do materiałów archiwalnych i tak powstała książka „Ostatni lot Hauptmanna Rosmana, czyli historia małego lotniska Wielkiej Wojny” wydana przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie. „Ta unikalna pamiątka historyczna, leżąca na turystycznym Szlaku I wojny światowej(…), stała się „lotniczą wisienką” na wspomnianym szlaku, jak i przypomnieniem o roli lotnictwa monarchii Habsburgów w Wielkiej Wojnie” (fragment książki).

Wydarzenie połączone było z 100 rocznicą powstania osady Czereśnie. Stowarzyszenie Czereśnian oraz mieszkańcy miejscowości od lat spotykają się w rodzinnym gronie. Ostatni zjazd miał miejsce w 2007 roku i uczestniczyło w nim około 400 osób. W tym roku ze względów bezpieczeństwa uroczystość miała charakter kameralny. W celu upamiętnienia wydarzeniem powstała wystawa oraz została wydana broszura „Początki osady Czereśnie”, której autorem jest historyk Tomasz Róg, a wydawcą Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z Austrii: dr Gerhard Artl- Dyrektor Państwowego i Wojskowego Archiwum Austrii w Wiedniu, znany historyk lotnictwa Austro- Węgier oraz Gerald Penz- historyk austriacki zajmujący się lotnictwem austro- węgierskim z okresu Wielkiej Wojny członek redakcji Oesterreichischer Flugzeug Historiker.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej polowej odprawionej przez Biskupa Mariana Buczka pochodzącego z Czereśni. Następnie została poświęcona tablica upamiętniająca 100- lecie powstania Czereśni. Zebrani goście udali się także w miejsce symbolicznej mogiły Hptm. Rosmana w celu złożenia kwiatów. Odbyły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonym gości. Przemawiali: prof. Andrzej Olejko, dr Gerhard Artl, Gerald Penz, Burmistrz Zdzisław Zadworny, historyk Tomasz Róg, radny Wiesław Kossak oraz Edward Dziaduła- inicjator spotkań mieszkańców Czereśni. Na zakończenie odbyło się spotkanie wspominkowe.

( Istnieje możliwość nabycia książki „Ostatni lot Hauptmanna Rosmana” w cenie 20 zł oraz broszury „Początki osady Czereśnie”- cena 10 zł w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie)

Organizatorzy wydarzenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Stowarzyszenie Czereśnian

Fot. Witold Buczko

Dodane: 2020-08-18 | edytowane: 2020-08-18


Licznik odsłon: 1268937
Miejska Biblioteka Publiczna
w Cieszanowie

37-611 Cieszanów, ul Kościuszki 6
fax / tel. 16 631 13 01